Personeel & Organisatie

De kwaliteit van ons onderwijs is onlosmakelijk verbonden met de professionaliteit van onze mensen. 

Professionaliteit en werkplezier vormen de kern van het SKOPOS-personeelsbeleid. Goed werkgeverschap wordt dit ook wel genoemd. We zijn een organisatie waar gekwalificeerde en gepassioneerde mensen graag en gemotiveerd werken.

Moderne onderwijsvormen stellen hoge eisen aan de kennis en vaardigheden van medewerkers op scholen. Onze leerkrachten voldoen uiteraard aan de bekwaamheidseisen die zijn vastgelegd in de Wet beroep leraar en in het Lerarenregister. We geven doorlopend aandacht aan persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en arbeidsvoldoening van onze medewerkers.

Daarnaast werkt SKOPOS regionaal samen in de Dommelgroep om de deskundigheid van het personeel te vergoten en nieuw personeel aan te trekken. Ook wordt zo de doorstroming bevorderd en kunnen dreigende personeelstekorten worden opgevangen.

Het Centrum Personeelsvoorziening Dommelgroep (CPD) van de Dommelgroep draagt zorg voor:
  • P&O-advies, -beleid en informatievoorziening
  • Salarisadministratie
  • Arbo
  • Vervangers- en invallerspool (VIP)
Voor meer informatie: https://www.dommelgroep.nl.
 
Cookie instellingen