Gedragscode

Waarvoor staan we? Wat vinden wij ten diepste belangrijk? Wat maakt ons ons? Dit zijn onze kernwaarden:
 
Kernwaarde Beschrijving
Vertrouwd
(voelt goed)
Ouders hebben ons hun kinderen toevertrouwd. Iedere dag houden we dat vertrouwen hoog, geholpen door openheid, dialoog en respect. We gaan uit van gelijkwaardigheid, proberen de hele mens te zien en elkaar te begrijpen. We verwelkomen en zoeken overeenkomsten, geven ruimte en respecteren verschillen.
In beweging
(samen wijzer)
Onderwijzen en opvoeden gaan hand in hand. Dus we werken samen met ouders en ons netwerk. Zodat kinderen kunnen leren en spelen in een vertrouwde en inspirerende omgeving. Waarin falen niet bestaat, fouten erbij horen en resultaten context krijgen. Zo groeien we samen.
Eigenaarschap (regie op ruimte) We zeggen wat we doen en we doen wat we beloven. We zoeken balans in vasthouden en loslaten, geven en nemen, individueel belang en groepsbelang. En we moedigen elkaar aan om verantwoordelijk, respectvol, initiatiefrijk en ondernemend te zijn. Want we geloven in onszelf en onze principes, en we inspireren anderen.
Plezier
(huppelen)
Dat kinderen met plezier naar school gaan vormt de basis voor de rest. We hebben een optimistische kijk op de wereld. Er is altijd ruimte voor spelen, voor nieuwe dingen, voor gekkigheid. Heerlijk, die uitwisseling van positieve energie.

Die kernwaarden worden zichtbaar in het dagelijks gedrag tussen mensen. De dagelijkse realiteit laat zien, dat dat niet altijd zomaar vanzelfsprekend is.

Onze scholen geven op hun eigen manier en met hun eigen onderwijsconcept invulling aan het stichtingsbeleid en de kernwaarden. Om duidelijkheid te scheppen in wat de scholen nu wel of juist niet acceptabel is in het gedrag van personeel, leerlingen en ouders/verzorgers heeft SKOPOS een gedragscode geformuleerd.
 
Cookie instellingen