Stichting SKOPOS

Stichting SKOPOS


SKOPOS staat voor Samenwerkend Katholiek Openbaar Primair Onderwijs Schijndel. De Stichting SKOPOS bestaat uit 8 verschillende schoollocaties en 1 stafkantoor binnen de kernen Schijndel en Wijbosch. Elke school is ondergebracht in een Educatief Basiscentrum (EBC). In een EBC zijn scholen, opvang en andere voorzieningen zoals kinderopvang nauw met elkaar verbonden.
 

Waarom we EBC's hebben


De belangrijkste redenen om EBC's te vormen zijn:
  • Bevorderen van een doorlopende, ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle Schijndelse kinderen. Door intensieve samenwerking tussen de instellingen die dagelijks met kinderen bezig zijn en een gemeenschappelijke visie op didactiek en pedagogiek bewegen de kinderen zich in een stabiele educatieve omgeving waarin elk kind ruimte en tijd krijgt.
  • Ouders/verzorgers kunnen vertrouwen op het geboden onderwijs, opvang en opvoedingsondersteuning.
 

Onze 4 EBC's

  • EBC Centrum (Bs De Heijcant en 't Talent)
  • EBC Icarus (Bs De Beemd en OBS De Kring)
  • EBC Noord (Bs De Vossenberg en Bs 't Kwekkeveld)
  • EBC De Regenboog (2 locaties: Hertog Jan II laan en Wijbosch)
De scholen binnen de EBC's hebben een eigen onderwijsconcept én versterken en ondersteunen elkaar door samenwerking op bovenschools niveau. En dat bevordert zowel het welbevinden als de schoolprestaties van het kind.