Samen zijn we meesterlijk

“Samen zijn we meesterlijk” is de slogan die de grondgedachte van onze visie verwoordt. Een toekomst waarin iedereen meesterlijk kan zijn, daar worden wij professioneel gelukkig van. Kinderen, ouders, medewerkers, ondernemers. En daar gaan we voor met heel SKOPOS en de organisaties waarmee we samenwerken. Waarom doen we wat we doen? En hoe maken we daar werk van? Als volgt…

 


 

Waarom? Omdat basisonderwijs een leven lang impact maakt


Ieder mens is meesterlijk, is onze overtuiging. En ieder mens heeft het recht heeft om te leven en te leren, om te groeien en te spelen. We vinden dat het omarmen van verschillen overeenkomsten creëert. En we vertrouwen erop dat unieke individuen samen wonderen kunnen verrichten. Het is ons levenswerk om de “leer-kracht” in mensen te ontwikkelen. Mensen weerbaar en wendbaar te maken, bewust van hun potentieel, fit voor hun avonturen. Want onze kinderen komen, groeien en gaan; onze impact duurt een mensenleven lang.
 

Hoe? Iedereen huppelend naar school en wijzer naar huis


Iedereen huppelend naar school en wijzer naar huis, dat is de manier waarop. Bij SKOPOS helpen we jou – klein of groot, jong tot oud, kind en team – met ontdekken en ontwikkelen. Kennis en kunde, én talenten. Fysiek, emotioneel, intellectueel, artistiek en sociaal. We vormen een open gemeenschap, een reflectie van de maatschappij, waarin jij je gekoesterd, gerespecteerd en aangemoedigd voelt om je talenten de ruimte te geven. Gedreven door onze kernwaarden: Vertrouwd, In beweging, Eigenaarschap en Plezier. Onze scholen geven hieraan invulling op hun eigen, authentieke wijze. 

Je bent bij SKOPOS leerling én meester, omdat niemand ooit is uitgeleerd. Jij inspireert de groep, de groep inspireert jou. Zo bundelen we de kracht en expertise van generaties. Zo rusten we mensen uit om grootse denkers en doeners te worden. En zo werk je vandaag aan een meesterlijk morgen. Je zult het altijd bij je dragen dat je naar een SKOPOS-school in Schijndel bent gegaan.
 

Wat? Samen leven, leren, groeien en spelen


Leven en leren, groeien en spelen – dat doen we samen. Elke dag vormt een onderdeel van de leerreis voor het leven – voor het kind, voor de groep en voor de professional. Met steengoede lessen rondom toepasbare basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen. Taal, lezen, rekenen, samenwerken, omgaan met elkaar. Kinderen ontwikkelen hun eigen, trotse identiteit. Vertrouwen in zichzelf en in hun vermogens. Perspectief op de wereld. Een klank- en schrijfbord voor hun dromen. Alle ruimte om te fantaseren, ondernemen en spelen. Samen werken we aan groei en resultaten. 

Elke dag vormt een onderdeel van de leerreis voor het leven – voor het kind, voor de groep en voor de professional. Met steengoede lessen rondom toepasbare basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen. Taal, lezen, rekenen, samenwerken, omgaan met elkaar. Je ontwikkelt je eigen, trotse identiteit. Je krijgt vertrouwen in jezelf en in je vermogens. Perspectief op de wereld. Een klank- en schrijfbord voor je dromen. Alle ruimte om te fantaseren, ondernemen en spelen. Samen genieten we van groei en resultaten. Zo vormen we een solide basis voor jouw bewegen en ontplooien in de veranderende samenleving.
 

In Schijndel zit je altijd goed op school


De ene school is de andere niet en dat is maar goed ook – zo valt er tenminste wat te kiezen. Maar als het aan SKOPOS ligt, zijn alle aangesloten basisscholen en instellingen het over deze fundamentele zaken roerend eens:
  • We vinden het belangrijk dat een kind het hoogst mogelijk ontwikkelingsniveau bereikt dat past bij de leeftijd en de talenten van het kind.
  • We vinden het belangrijk dat ieder kind zich ontwikkelt tot een zelfstandig, authentiek, weerbaar persoon met zelfvertrouwen, inzicht in eigen talenten en vaardigheden, en hiermee ook aan de slag gaat. Daarnaast mag de relatie tot anderen niet uit het oog worden verloren. Er is bijzondere aandacht voor respect, tolerantie en solidariteit.
  • We benaderen dit vanuit een holistisch perspectief: de persoonlijkheidsontwikkeling en de ontwikkeling van kennis, kunde en talenten zijn met elkaar verbonden.
  • Samen met onze partners zorgen we ervoor dat onderwijs, zorg en opvang plaatsvinden in een veilige, pedagogische en inspirerende leeromgeving. Eigentijds, met moderne middelen en technologie, met een innovatieve en ondernemende inslag. En vooral: vol met mensen met hart voor hun vak, open en leergierig van geest. Zo vinden alle kinderen van 0 tot 14 jaar hun plekje.
  • Onze basisscholen bieden duidelijk herkenbare en onderscheidende onderwijsconcepten aan. Elke school kiest binnen het gedachtegoed van SKOPOS voor een eigen manier om kinderen effectief, zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid te leren leren en helpen groeien. Immers, in Schijndel, daar zit je altijd goed op school.
Onze reis naar meesterlijk onderwijs is geïllustreerd in een koersplaat welke je hier kunt downloaden. Ieder mens is meesterlijk, samen op reis naar meesterlijk onderwijs. 
 

Onderwijs, opvang en ondersteuning in Educatieve Basiscentra


SKOPOS heeft samen met de gemeente Schijndel ervoor gekozen om de basisscholen te huisvesten binnen vier Educatieve Basiscentra (EBC's). Hier vinden ouders en leerlingen onderwijs, opvang en ondersteuning – midden in de samenleving en dichtbij de bedrijvigheid.

In een EBC ga je naar school, maar kun je ook terecht voor de voor- en naschoolse opvang. Ook de peuteropvang is in het EBC ondergebracht. Verder is er een dagelijkse samenwerking tussen de scholen, instellingen voor kinderopvang en jeugdzorg, en het lokale bedrijfsleven. 

Onze scholen bieden basisonderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Samen met de partners voorzien onze EBC’s in opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Zo maken we samen de doorgaande lijn compleet.

 
Cookie instellingen