(Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)


Elke SKOPOS-school heeft een eigen medezeggenschapsraad. De directeur van een school vraagt aan de MR advies of instemming met betrekking tot schoolspecifieke onderwerpen. Voor de contactpersonen van de MR-en verwijzen wij u naar de websites van de afzonderlijke scholen.
 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)


In deze raad wordt beleid ter advisering of toestemming voorgelegd dat op bestuursniveau is ontwikkeld. In de GMR is van elke school een ouder en een personeelslid afgevaardigd. De directeur-bestuurder is als vertegenwoordiger van het bestuur en als adviseur aanwezig.
 

Documenten


Hier vindt u documenten rondom medezeggenschap.