ANBI

Onze stichting heeft sinds 01-01-2016 een ANBI-satus. 
Conform de ANBI wet - en regelgeving is het Standaardformulier ANBI toegevoegd.