Opvang aan leerlingen uit Oekraïne

In april 2022 is binnen SKOPOS een opvangklas gestart voor kinderen uit Oekraine. Het aanbod richt zich op onderwijs in de thuistaal, Nederlands maar ook sport en spel en welbevinden zijn belangrijke onderdelen. Deze leerlingen gaan met ingang van 23 januari 2023 instromen in reguliere groepen binnen SKOPOS. Wil je meer weten of kun je ons helpen dan kun je het team mailen via oekraine@skoposschijndel.nl