Cultuureducatie

SKOPOS vindt cultuur een wezenlijk onderdeel van onze samenleving.
Zo wezenlijk dat alle mensen - en jonge mensen in het bijzonder - de gelegenheid moeten krijgen om daar in ruime mate kennis mee te maken. De SKOPOS-scholen hebben een eigen cultuurbeleidsplan ontwikkeld en bieden in goed overleg met culturele instellingen een rijk aanbod van producten aan.

De gemeente Meierijstad ziet het belang in van cultuuronderwijs en zij zorgt voor financiële ondersteuning van Cultuurkade, die de vraag van het onderwijs met het aanbod van culturele instellingen moet samenbrengen.

Meer informatie en het vaste aanbod is te vinden op de website www.cultuurkade.nl
Informatie over tijdelijke projecten is te vinden op de nieuwspagina van de website.

SKOPOS heeft een bovenschoolse cultuurcoördinator:
Ilona van den Koedijk
e-mail: ilona@cultuurkade.nl
tel: 06 - 43 90 13 44
Meer informatie vindt u in het Beleidsplan Cultuureducatie.
Cookie instellingen