De Taalklas

De Taalklas van stichting SKOPOS biedt ondersteuning aan leerlingen, leerkrachten en ouders binnen de domeinen taal en culturele diversiteit. Deze ondersteuning wordt zoveel mogelijk op de eigen locatie uitgevoerd. De thuisbasis van de Taalklas is het expertisecentrum van SKOPOS op basisschool het Talent. De taalklas werkt samen met diverse organisaties binnen en buiten de gemeente Meierijstad.

Groepsleerkrachten van alle schoollocaties van SKOPOS kunnen in overleg met Interne Begeleiders leerlingen aanmelden voor ondersteuning vanuit de SKOPOS Taalklas. De volgende leerlingen behoren tot de doelgroep, als ze aan de vooropgestelde criteria voldoen: alle nieuwkomers (ook kinderen van expats), NT2-leerlingen die al langer in Nederland zijn en taalzwakke NT1-leerlingen.

Leerkrachten kunnen ondersteuning vragen bij inhoudelijke vragen binnen het domein taal, bij vragen omtrent culturele verschillen en ouderparticipatie.

De Taalklas wordt begeleid door Marianne Tak. Door de snel toenemende vraag zijn we op zoek naar uitbreiding van het team Taalklas.

Voor meer informatie: taalklas@skoposschijndel.nl.

Aanmelden leerlingen voor de taalklas kan via https://forms.office.com/r/16wk1K4Umr

Cookie instellingen