De Makers

Passend en praktisch onderwijs

Ook in het schooljaar 2022-2023 bieden wij met De Makers passend onderwijs voor leerlingen die meerbegaafd zijn op praktisch gebied of vastlopen op het gebied van: sociaal-emotionele ontwikkeling/ welbevinden/ werkhouding of gedrag.

‘De Makers’ vormen een groep van ongeveer 10 tot 15 kinderen die gedurende 10 weken op woensdag bij elkaar komen bij Let's Play.

De volgende drie pijlers vormen het uitgangspunt van 'De Makers’:

· We stimuleren de brede ontwikkeling, vanuit een oplossingsgerichte basishouding, middels praktische activiteiten en kindgerichte doelen.

· We werken met hoofd, hart en handen.

· De kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en talenten worden ontdekt en ingezet

Met deze pijlers ontwikkelen we enerzijds de praktische talenten en bouwen we anderzijds aan fundamentele skills die ze nodig hebben in het dagelijks leven.

Meer effect dan één dag in de week:

De begeleiders dragen zorg voor een transfer naar de reguliere groep, zodat de opbrengst doorgezet kan worden in de dagelijkse praktijk.

- Traject 1: start 28 september, groep 8

- Traject 2: start 11 januari, groep 6/7

- Traject 3: start 12 april, groep 5/6

De groepen worden begeleid door Geertje Boons, Gieke van Sambeek en Brent Blummel. 
Voor meer informatie: de_makers@skoposschijndel.nl

Cookie instellingen