Wie zijn wij?

Stichting SKOPOS is het bevoegd gezag van zeven scholen:
Elke school is ondergebracht in een Educatief Basiscentrum (EBC).
In een EBC zijn scholen, peuteropvang, buitenschoolse opvang en tussenschoolse opvang nauw met elkaar verbonden en samengebracht. De belangrijkste reden om EBC's te vormen is het bevorderen van een doorlopende of ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle Schijndelse kinderen. Door intensieve samenwerking tussen de instellingen die dagelijks met kinderen bezig zijn en het bevorderen van gemeenschappelijke visies groeien de kinderen op in een stabiele educatieve omgeving waarin zoveel als mogelijk voor elk kind plaats is. Ouders en verzorgers kunnen er terecht voor onderwijs, opvang en opvoedingsondersteuning.

SKOPOS kent 4 EBC's:
  • EBC Centrum (Bs De Heijcant en 't Talent)
  • EBC Icarus (Bs De Beemd en OBS De Kring)
  • EBC Noord (Bs De Vossenberg en Bs 't Kwekkeveld)
  • EBC De Regenboog (2 locaties: Hertog Jan II laan en Wijbosch).

De scholen van onze stichting zijn zelfstandig, maar door samenwerking op bovenschools niveau ondersteunen en versterken de scholen elkaar.

Op 1 oktober 2020 bezoeken 1870 leerlingen onze scholen. SKOPOS heeft ongeveer 185personeelsleden in vaste dienst (120 FTE).