Vakantierooster

Onderstaand rooster betreft het basisonderwijs in Schijndel.
Let op! Het voortgezet onderwijs hanteert mogelijk een ander vakantierooster!

Vakantieplanning in schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie maandag 14 oktober 2019 t/m vrijdag 18 oktober 2019
Kerstvakantie maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020
2e Paasdag maandag 13 april 2020
Meivakantie maandag 20 april 2020 t/m vrijdag 1 mei 2020
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2020
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020
2e Pinksterdag maandag 1 juni 2020
Zomervakantie maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 21 augustus 2020

Planning van vakanties / ongeoorloofd verzuim
Het kan zijn dat de schoolvakanties in onze regio afwijken van de data die het ministerie adviseert. Dit maakt het er voor ouders allemaal niet helderder en gemakkelijker op. Wat wel duidelijk is, is dat de vakantie van de school bepalend is. Met andere woorden: ouders moeten afgaan op de informatie op de website van de school of in de schoolgids.
De data die het ministerie op haar website geeft zijn adviesdata. Maar een advies kan wel en niet opgevolgd worden. Dus hier kunnen ouders niet op blindvaren. Dit geldt dan ook niet als excuus voor ouders als zij verlof aanvragen voor een vakantie voor hun leerplichtige kind(eren). Overigens vermeldt de site van het ministerie OC&W duidelijk dat ouders bij de school moeten informeren voor de enige juiste data.

De hierboven genoemde reden geldt niet als gewichtige omstandigheid om vrij te vragen buiten de schoolvakantie om. De leerplichtambtenaar beschouwt de afwezigheid dan ook als ongeoorloofde absentie. Na de melding door school van het (vermoedelijk) ongeoorloofde schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar een onderzoek starten. Als hieruit blijkt dat er geen gewichtige omstandigheden zijn, wordt tegen de ouders proces-verbaal opgemaakt.