Vakantierooster

Onderstaand rooster betreft het basisonderwijs in Schijndel.
Let op! Het voortgezet onderwijs hanteert mogelijk een ander vakantierooster!

Vakantieplanning in schooljaar 2020-2021
Herfstvakantie maandag 19 oktober 2020 t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie maandag 15 februari 2021 t/m vrijdag 19 februari 2021
2e Paasdag maandag 5 april 2021
Koningsdag dinsdag 27 april 2021
Meivakantie maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
2e Pinksterdag maandag 24 mei 2021
Zomervakantie maandag 26 juli 2021 t/m vrijdag 5 september 2021


Vakantieplanning in schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie maandag 25 oktober 2021 t/m vrijdag 29 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari 2022 t/m vrijdag 4 maart 2022
2e Paasdag maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april 2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022
2e Pinksterdag maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 25 juli 2022 t/m vrijdag 2 september 2022

Planning van vakanties / ongeoorloofd verzuim
Het kan zijn dat de schoolvakanties in onze regio afwijken van de data die het ministerie adviseert. Dit maakt het er voor ouders allemaal niet helderder en gemakkelijker op. Wat wel duidelijk is, is dat de vakantie van de school bepalend is. Met andere woorden: ouders moeten afgaan op de informatie op de website van de school of in de schoolgids.
De data die het ministerie op haar website geeft zijn adviesdata. Maar een advies kan wel en niet opgevolgd worden. Dus hier kunnen ouders niet op blindvaren. Dit geldt dan ook niet als excuus voor ouders als zij verlof aanvragen voor een vakantie voor hun leerplichtige kind(eren). Overigens vermeldt de site van het ministerie OC&W duidelijk dat ouders bij de school moeten informeren voor de enige juiste data.

De hierboven genoemde reden geldt niet als gewichtige omstandigheid om vrij te vragen buiten de schoolvakantie om. De leerplichtambtenaar beschouwt de afwezigheid dan ook als ongeoorloofde absentie. Na de melding door school van het (vermoedelijk) ongeoorloofde schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar een onderzoek starten. Als hieruit blijkt dat er geen gewichtige omstandigheden zijn, wordt tegen de ouders proces-verbaal opgemaakt.