Scholing bovenschools

Scholing en training van iedere individuele medewerker is binnen SKOPOS heel belangrijk. We willen graag dat iedereen in staat wordt gesteld die talenten te ontwikkelen die hij/zij graag wil ontwikkelen.

Naast de scholing die de afzonderlijke scholen aan het personeel aanbieden, organiseert SKOPOS ook bovenschoolse scholingsactiviteiten, waaronder bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening (basistraining en herhalingstraining).

In het verleden is extra ge´nvesteerd in scholing op het gebied van taal, rekenen, Jonge Kind en ICT.


Het Samenwerkingsverband PO De Meierij, regio Zuid organiseert samen met SKOPOS en de scholen een bovenschools scholingsaanbod voor haar medewerkers. Deze cursussen zijn vooral gericht op onderwijshoudelijke zaken en zijn gericht op de zorg voor de leerling.

Verder werkt SKOPOS regionaal samen in de
Dommelgroep om de deskundigheid van het personeel te vergroten.