Klachtenregeling

We hopen natuurlijk dat onze scholen 'klachtenvrij' zijn, maar mocht u als ouder toch een klacht hebben op het gebied van begeleiding van uw kind, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, discriminerend gedrag, seksuele intimidatie, agressie, geweld of pesten, dan hanteren alle SKOPOS-scholen dezelfde klachtenregeling.

Elke school heeft haar eigen interne contactpersonen, bij wie u in eerste instantie terecht kunt met een klacht.

Hij/zij bespreekt met u de klacht en verwijst u eventueel door. In de schoolgids van de school kunt u lezen wie u hiervoor kunt benaderen.Voor alle klachten met uitzondering van die op het gebied van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik heeft het bestuur van SKOPOS drie externe (plaatselijke) vertrouwenspersonen aangesteld:
  • Dhr. P. Creemers 073-5493547
  • Mevr. K. Geurts 06-54975011
  • Mevr. W. Vervoort 06-15309738

Voor klachten op het gebied van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik is SKOPOS aangesloten bij de GGD Hart voor Brabant in Den Bosch.
Wij raden u aan om ook in dit geval eerst contact op te nemen met de interne contactpersoon van de school, maar u heeft ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersonen van de GGD Hart voor Brabant: tel 073-6404090.


Meer informatie:

Skopos-klachtenregeling

Protocol preventie machtsmisbruik

Aansluiting bij geschillencommissie

Jaarverslag klachtenregeling externe contactpersonen 2018