Gedragscode

In haar beleidsplannen heeft SKOPOS enkele kernwaarden geformuleerd: respect en tolerantie, veiligheid en geborgenheid, betrokkenheid, solidariteit en samenwerking. Die kernwaarden worden zichtbaar in het dagelijks gedrag tussen mensen. De dagelijkse realiteit laat zien, dat dat niet altijd zomaar vanzelfsprekend is.

Om duidelijkheid te scheppen in wat de scholen nu wel of juist niet dienen te accepteren in het gedrag van personeel, leerlingen en ouders/verzorgers heeft SKOPOS een gedragscode geformuleerd.