Buitenschoolse en tussenschoolse opvang

Voorschoolse-, naschoolse - en vakantieopvang
Leerlingen van de SKOPOS-scholen kunnen gebruik maken van voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang. Hierdoor voldoen de scholen aan de verplichting ervoor te zorgen dat in of nabij de school buitenschoolse opvang beschikbaar is als ouders of verzorgers daarom vragen. Om dit te realiseren werkt SKOPOS nauw samen met Kinderopvang De Plu.

Uiteraard bent u vrij in de keuze van opvangorganisatie.

Tussenschoolse opvang/overblijven
Op basisschool de Heijcant bestaat de gelegenheid tot overblijven. Heeft u als ouder hierover vragen of wilt u weten hoe het op school geregeld is, neem dan contact op met deze school. Op onze andere scholen geldt het continurooster en is dit niet van toepassing.