Bestuur

Het bevoegd gezag van SKOPOS is sinds 1 januari 2020 in handen van Annemieke Pepping, directeur-bestuurder. Zij is verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.