Bestuur

Het bevoegd gezag van SKOPOS is tijdelijk in handen van Pieter Gilden, directeur-bestuurder a.i. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Per 1 januari 2020 heeft de Raad van Toezicht Annemieke Pepping benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder.