Bestuur

Het bevoegd gezag van SKOPOS is tijdelijk in handen van Pieter Gilden, directeur-bestuurder a.i. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de totale organisatie en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.