Beloningsbeleid

De directeur-bestuurder ontvangt een salaris volgens de CAO PO. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding.