Aanmelden van uw kind

Wilt u uw kind aanmelden op een basisschool of wilt u zich laten informeren, dan bent u van harte welkom op n van onze scholen. Het is wel fijn als u van te voren contact opneemt met de directie van de school.

Open dagen/inloopdagen
Elk jaar in januari zetten onze scholen de deuren open, met name voor ouders van kinderen die in het volgend schooljaar vier jaar worden. U wordt dan tijdens een inloopavond/-ochtend of informatiebijeenkomst uitvoerig genformeerd en u krijgt antwoord op al uw vragen. In verband met de planning voor het volgend schooljaar ontvangen wij de aanmelding bij voorkeur vr 1 februari.